Eventet dk hjælper dig med at planlægge dit arrangement.

+45 36 96 95 35

Mandag  -  Fredag 11-18

Eventet I/S

CVR - 40989242

info@eventet.dk

Alle ugens dage

Følg os på de sociale medier!

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Forretningsbetingelser

1. Generelt

 

Disse forretningsbetingelser gælder for Eventet.dk, herunder i forhold til alle aftaler, som eventet.dk indgår.

 

Alle parter, som afholder et arrangement, som Eventet.dk assisterer i forhold til anses for ”vært” og alle involverede serviceudbyder (uanset hvad disse udbyder) anses for ”servicespartner”

 

2. Værter

2.1 Værtsforhold

2.1.1 Generelt om forhold mellem vært og Eventet.dk

Eventet.dk agerer blot som et mellemled mellem vært og servicepartner. Det vil sige, at Eventet.dk udelukkende står for at foreslå mulige løsninger til værtens arrangement eller andet. 

 

Eventet.dk påtager sig således ikke noget selvstændigt ansvar hverken for værtens arrangement eller servicepartnerens ydelser.

2.1.2 Generelt om forhold mellem vært og servicepartneren

Eventet.dk agerer i henhold til disse betingelser. Opmærksomheden henledes på, at servicepartneren kan have egne selvstændige betingelser.

Eventet.dk vil altid gøre vores bedste for at informere værten om eventuelle betingelser fra servicepartners side, men ultimativt er det værtens eget ansvar at undersøge disse samt leve op til disse. 

 

I tilfælde af en dårlig oplevelse, relateret til servicepartneren, henvises værten til servicepartneren. Eventet.dk påtager sig ikke noget ansvar for servicepartnerens ydelser. 

2.2 Aflysningspolitik for værter 

2.2.1 Aflysning fra værten

Værten skal være opmærksom på servicepartnerens specifikke betingelser ift. aflysninger. 

2.2.2 Aflysning fra servicepartner

Eventet.dk er ikke ansvarlig for en evt. aflysning fra en servicepartner. Eventet.dk vil altid yde sit bedste for at finde en god, alternativ løsning, men garanterer ikke, at dette er muligt.  

 

2.3 Værtsbetaling

Alle betalinger foregår direkte mellem servicepartner og værten. Eventet.dk modtager ikke penge fra værten, ved dennes brug af vores service. 

 

Eventet.dk videreformidler en pris på de forskellige ydelser, som er aftalt mellem servicepartner og Eventet.dk på forhånd. Denne pris kommer direkte fra servicepartneren, og er fastsat af denne alene. 

3. Servicepartnere

3.1 Servicepartner forhold

3.1.1 Generelt om forhold mellem servicepartner og Eventet.dk

Eventet.dk agerer som et mellemled mellem vært og servicepartner, der indgår en aftale. Det vil sige, at Eventet.dk udelukkende står for at foreslå mulige løsninger til værtens arrangement. 

 

Eventet.dk tager således ikke noget ansvar hverken for værtens valg, for servicepartnerens leverancer eller uforudsigelige hændelser.

 

3.1.2 Generelt om forhold mellem servicepartner og vært

 

Eventet.dk tager forbehold for serviceudbydernes individuelle betingelser.

 

I tilfælde af at  serviceudbyderens ikke lever op til værtens  forventninger – uanset årsag, henvises værten til servicepartneren.

Hver part er generelt ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

 

Servicepartneren er ansvarlig for de leverede produkter i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.

 

Eventet.dk er ikke ansvarlig over for nogen parter for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

 

3.2 Krav og konsekvenser for servicepartneren

Eventet.dk stiller krav om, at servicepartnerne lever op til kravet om at være nemt kontakttilgængelig.

 

Det kræves, at servicepartnere lever op til Eventet.dk’s forventede kvalitetskrav. I tilfælde af dårlig feedback fra værten, vil Eventet.dk undersøge forholdet og vurdere på, om det kan/skal have indflydelse på det fremtidige samarbejde. 

3.3 Servicepartner betaling

Servicepartner vil blive faktureret 10% af det aftalte beløb, som værten har accepteret, fra Eventet.dk. Dette beløb kan variere ved særlige aftaler.

 

3.3.1 Forsinkede betalinger

I tilfælde af forsinket betaling og såfremt andet ikke er aftalt, tillægges en årlig rente på 16% af det fulde beløb, der fremgår af faktura sendt til servicepartneren. 

 

 

4. Gældende ret og værneting

 

4.1. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

 

4.2. Værneting. 

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.